Dela denna sida

Våra insikter

Efter 25 års arbete med olika företag, organisationer och målgrupper från olika branscher, har vi fått följande insikter:

  • Ett läge, en situation eller en konflikt är ytterst och alltid självtillfogad eller förorsakad
  • Dessa lägen (situationer) kan man principiellt ändra / förändra

Vårt grundläggande antagande

Vårt positiva antagande är att varje person, organisation och företag har dolda och outforskade krafter, möjligheter, talanger, färdigheter och förmågor.

Vi refererar till dessa som "potential".

Som potential-utvecklare, hjälper vi dig

  • upptäcka
  • klarlägga
  • utveckla och
  • realisera

denna potential inom ditt företag.

 

Quest-Team Nordic: Gynnas av Scandinavian Leadership & LOTS®

Vårt svenska dotterbolag är en licensierad partner till Scandinavian Leadership.

Quest-Team Nordic och The Grove Consultants International samarbetar

Vårt kontor i Sverige använder den beprövade coaching-funktionen "Min personliga kompass" nu även i Norden.